Evaluacija investicionih poduhvata

Planirate investiciju u proširenje poslovanja?
Planirate investiciju u nov segment poslovanja?
Planirate da kupite neko preduzeće?

Veoma je važno svaku investiciju sagledati i analizirati detaljno u ekonomsko-finansijskom smislu. Veliki broj malih, pa čak i srednjih preduzeća kreira finansijske probleme zbog brzopletog ulaženja u investicije, na osnovu odluka donetih bez neophodnih detaljnih sagledavanja svih finansijskih posledica ulaganja - u smislu efekata investicije i ocene opravdanosti. Našim klijentima pružamo sve usluge u vezi sa ekonomsko-finansijskom analizom opravdanosti investicije i izradom planova i studija u vezi sa istim (Biznis plan, Studije izvodljivosti, Investicioni programi i sl). Posebno se fokusiramo na strukturu finansiranja vodeći računa da ona bude u potpunosti prilagođena finansijskoj poziciji preduzeća i očekivanim efektima investicije.

Usluge obuhvataju sledeće elemente:

 • Projekcija prihoda od prodaje i poslovnih rashoda
 • Projekcija strukture finansiranja
 • Projekcija osnovnih sredstava
 • Projekcija obrtnih sredstava i nedostajućeg obrtnog kapitala
 • Projekcija bilansa uspeha
 • Projekcija bilansa stanja
 • Projekcija novčanog toka
 • Projekcija ekonomskog toka
 • Analiza finansijskih pokazatelja
 • Analiza dinamičkih pokazatelja opravdanosti investicije
 • Ukupna ocena opravdanosti investicije

Braće Ribnikara 29, Novi Sad
tel: +381 21 300 56 61
office@lfa.rs
www.lfa.rs