English    Sprski

Mentorski programi

Osim otvorenih i in-house treninga posebno smo razvili mentorske programe namenjene  pre svega vlasnicima i menadžerima preduzeća. Oni, kao i sve ostalo što radimo, imaju za cilj da razviju veštine finansijskog menadžmenta glavnih donosioca odluka, kako operativnih tako i strateških. Najčeće ih izvodimo zajedno sa određenim konsultantskim uslugama u sklopu realizacije određenih poboljšanja u poslovanju. Zbog toga, ovaj vid poslovne edukacije je najprilagođeniji i po sadržaju i po dinamici realizacije individualnim potrebama i preferencijama onih kojima je namenjen. Osim postojećim vlasnicima i menadžerima ovaj vid saradnje pokazao se veoma uspešnim i za razvoj “druge generacije” vlasnika koji se spremaju da preuzimaju određene menadžerske funkcije u preduzeću. Posebno smo razvili višemesečan program za razvoj budućih finansijskih direktora u porodičnim kompanijama.

Budite uvek u toku sa aktuelnostima!