English    Sprski

Optimiziranje finansiranja od strane banaka i ostalih izvora

Imate neusklađen novčani tok?

Nemate dovoljno obrtnih sredstava? 

Imate kredite koji nisu prilagođeni vašem poslovanju?

Nezaobilazan aspekt svakog poslovanja je finansiranje. Da bi poslovanje dnevno funkcionisalo i razvijalo se u budućnosti, neophodno je obezbediti optimalnu strukturu i obim finansiranja. Veoma je važno utvrditi nivo potrebnog finansiranja za tekuće poslovanje, kao i svaki investicioni poduhvat finansirati iz odgovarajućih izvora po ročnosti, usklađeno sa prinosima-efektima investicije.

Često se dešava da preduzeće realizuje investiciju, koja je u poslovnom smislu značajna i opravdana za rast i razvoj preduzeća, ali koja nije i adekvatno finansirana. 

Svako neadekvatno finansiranje na dug rok neodrživo je i predstavlja veliki rizik za poslovanje. Iz tog razloga, ukoliko je preduzeće u takvoj poziciji, nužno je da se taj neodgovarajući kreditni portfolio po ročnosti i vrsti kredita zameni i dopuni odgovarajućim, usklađenim sa potrebama poslovanja i finansijskim stanjem preduzeća. Na taj način stvaraju se osnovni uslovi za finansijsko održivo poslovanje i finansijsku stabilnost na dug rok, što je sine qua non za bilo kakav dalji razvoj preduzeća. 

Svakom klijentu i svakom poslu pristupamo posebno, kako bismo obezbedili da konsultantske usluge budu u potpunosti iskrojene prema individualnim potrebama i zahtevima svakog pojedinačnog preduzeća.

Usluge obuhvataju:

Budite uvek u toku sa aktuelnostima!