Finansijsko opismenjavanje - preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva i mikro preduzeća

Poslovni rezultat nije nešto što se dešava tek tako i slučajno – njime se upravlja pojedinačnim odlukama, planiranjem i kontrolom
Svaka poslovna odluka ima svoje finansijske posledice
Dobra poslovna odluka se zasniva na dobrim finansijskim podacima, analizi i planiranju

Adekvatno finansijsko upravljanje podjendako je važno za svako poslovanje nezavisno od veličine i složenosti organizacije. Mi verujemo da svako može uspešno da upravlja svojim poslovanjem. Ovaj trening posebno je prilagođen malim preduzetnicima, poljoprivrednim gazdinstvima i mikro preduzećima da na jedan razumljiv, interesantan i zabavan način savladaju osnovne veštine kako bi uspešno finansijski vodili svoje poslovanje. Kroz zajednički rad, bez mnogo „filozofiranja“ fokusiramo se na suštinsko razumevanje najvažnijih pojmova u vezi sa prihodima, troškovima, imovinom i obavezama i tokovima novca uz praktičnu primenu odmah.

Kao rezultat dugogodišnjeg rada stavljamo na raspolaganje svakom polazniku set izveštaja, alata u vidu tabela u excelu, za obračun i planiranje proizvodnog ciklusa. Tokom treninga svakog polaznika naučimo kako da na najbolji način koristi navedeni alat i u budućnosti dalje razvija prema svojim potrebama.

Šta vam ovaj trening donosi?
Svaka odluka u poslovanju ima svoje finansijske posledice. Ovaj dvodnevni trening će vam omogućiti da steknete fundamentalna znanja i veštine iz finansija kojima ćete razumeti suštinu finansijskog aspekta svogsvog poslovanja. Znanje sa ovog treninga biće veoma korisno i za definisanje projekata kojima ćete konkurisati za bespovratna sredstva iz nacionalnih i evropskih podsticaja.

Kome je namenjen?
Ovaj trening namenjen je preduzetnicima, vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava i mikro preduzeća koji žele da razumeju dobro finansijske aspekte svog poslovanja kako bi bili još uspešniji
Ovaj trening namenjen je i onima koji se tek spremaju da započnu neki poslovni poduhvat.

Sadržaj treninga
Predviđeno vreme trajanje ovog treninga je 12 časova u trajanju po 45 minuta, podeljeno u 6 blokova po satipo vremena u dva ili više dana. Priručnik i sav materijal koji se koristi polaznici dobijaju u štampanom i elektronskom obliku. Trening se odvija u manjim grupama do najviše 12 učesnika u udobnom i tehnički potpuno opremljenom prostoru.

Trening obuhvata sledeće sadržaje:

  • Zašto je opasno biti finansijski nepismen?
  • Osnovni pojmovi – prihodi, rashodi, imovina, obaveze, tokovi novca?
  • Osnovna pravila finansijskog „zdravog razuma“ u poslovanju,
  • Šta smo zaradili?
  • Šta sve imamo i šta dugujemo?
  • Upravljanje obrtnim sredstvima – analiza ciklusa novca, da li su nam potrebna dodatna finansijska sredstva, kako način saradnje sa kupcima i dobavljačima i zalihe utiču na našu  likvidnost?
  • Planiramo prihode i troškove
  • Planiramo tokove novca - Da li smo likvidni? Da li su nam usklađeni prilivi/naplata potraživanja sa plaćanjima/obavezama?
  • Upoznavanje sa alatima za praćenje, kontrolu i planiranje poslovanja
  • Praktičan rad: svaki polaznik na sopstvenom poslovanju pravi pregled prihoda i troškova za prethodnu godinu i planira prihode, troškove i tokove novca za narednu godinu

Braće Ribnikara 29, Novi Sad
tel: +381 21 300 56 61
office@lfa.rs
www.lfa.rs