English    Sprski

Kako da razvijete najbolje poslovne odnose sa bankama

Finansiranje svakog poslovanja je veoma važno. Od njega zavisi kakve ćete uslove plaćanja moći odobravati vašim kupcima i kakve ćete uslove plaćanja moći da prihvatite od vaših dobavljača, koliko ćete moći da smanjite troškove nabavke i obezbedite optimalnu tekuću dnevnu likvidnost. Finansiranje postaje još važnije kada je reč o daljem razvoju vašeg poslovanja. Osim finansiranja za razvoj poslovanja na nova tržišta, neophodni su vam i drugi bankarski proizvodi. Ovaj trening u potpunosti je prilagođen potrebama malih i srednjih preduzeća i naučiće vas na vrlo jednostavan i razumljiv način kako da koritite sve finansijske usluge važne za vaše poslovanje i kako da na najbolji način sarađujete sa bankama na ravnopravnim osnovama i na sopstvenu korist.

Šta vam ovaj trening donosi?

Ovaj trening će vam omogućiti da bolje razumete bankarske proizvode i kako da ih na najbolji način iskoristite u poslovanju, kako biste ga povećali i finansijski osigurali. Steći ćete bolji uvid u to šta je bankama važno prilikom ocene kreditne sposobnosti i kako to da iskoristite da postignete što bolje uslove u saradnji sa njima. Naučićete kako da na najefikasniji način realizujete komunikaciju sa bankama i postignete najbolji ishod.

Kome je namenjen?

Ovaj trening namenjen je vlasnicima i menadžerima malih i srednjih preduzeća koja već imaju uspostavljene poslovne odnose sa bankama, koriste širu paletu usluga osim samo platnog prometa i žele da ih unaprede kako bi imali bolje uslove i manje troškove.

Takođe, namenjen je i onima koji tek planiraju da uspostave i počnu da koriste i druge usluge banaka osim platnog prometa.

Sadržaj treninga

Predviđeno vreme trajanje ovog jednodnevnog treninga je jedan dan, 6 časova u trajanju po 45 minuta, podeljeno u 3 bloka po satipo vremena. Sav materijal koji se koristi polaznici dobijaju u štampanom i elektronskom obliku. Trening se odvija u manjim grupama do najviše 16 učesnika u udobnom i tehnički potpuno opremljenom prostoru.

Trening obuhvata sledeće sadržaje:

Budite uvek u toku sa aktuelnostima!