Poboljšanje finansijskih performansi

Finansijski pokazatelji su vam lošiji u odnosu na granu i sektor u kojem poslujete?
Imate rast prihoda ali ne i EBITDAe i dobitka?
Troškovi se povećavaju većom stopom od stope rasta prihoda?

Detaljnom analizom poslovanja pravi se dijagnoza finansijskog stanja i formiraju preporuke za poboljšanja. Ukoliko se analizom ustanovi da se postojeći poslovni model mora značajnije menjati usluge se proširuju na usluge u vezi sa strategijom razvoja i upravljanjem inovacijama u poslovanju. Zajedno sa klijentovim timom pravimo detaljan akcioni plan za sprovođenje promena.

Usluge obuhvataju sledeće elemente:

  • Detaljnu analizu poslovnog modela,
  • Analizu rashoda i prihoda i faktora koji utiču na njih,
  • Dijagnozu finansijskog stanja i performansi poslovanja,
  • Cost-benefit analizu,
  • Analizu prelomne tačke poslovanja,
  • Analizu različitih scenarija ključnih parametara poslovanja,
  • Preporuke za optimiziranje troškova i prihoda preduzeća i strukture bilansa stanja i novčanih tokova,
  • Akcioni plan za sprovođenje promena.

Braće Ribnikara 29, Novi Sad
tel: +381 21 300 56 61
office@lfa.rs
www.lfa.rs