English    Sprski

Ostale usluge

Navedene konsultantske usluge predstavljaju samo jedan segment usluga koje, u dosadašnjem iskustvu, najčešće realizujemo sa našim klijentima.

Osim njih, postoji veoma širok spektar ostalih oblasti iz finansijskog mendžmenta, upravljačkog računovodstva i poslovnih finansija koje možemo da obuhvatimo našim uslugama, prilagođenim u potpunosti potrebama klijenata.

Od ostalih konsultantskih usluga izdvajamo sledeće:

Budite uvek u toku sa aktuelnostima!